Najem okazjonalny – blaski i cienie

Umowa najmu okazjonalnego jest szczególnym rodzajem umowy najmu, która z założenia ma zabezpieczać interesy właścicieli nieruchomości w większym stopniu niż klasyczna umowa najmu.

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego umożliwia wynajmującemu skorzystanie z uproszczonej procedury eksmisyjnej nierzetelnych lokatorów. Jest to niewątpliwie podstawowa zaleta tego kontraktu. Właściciel nieruchomości nie musi oczekiwać na lokal zastępczy dla najemców, nie napotyka także na przeszkody w eksmisji osób uprzywilejowanych takich jak kobiety w ciąży i dzieci.

Jednak, aby umowa najmu okazjonalnego była skuteczna i nie została zakwalifikowana przez sąd jako standardowa umowa najmu, wynajmujący zobowiązany jest dopilnować kilku formalności m. in. żeby:

  1. najemca podpisał notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji – na wypadek nieopuszczenia lokalu we wskazanym w umowie terminie,
  2. najemca wskazał w oświadczeniu inny – zastępczy lokal, w którym będzie zamieszkiwał po przeprowadzeniu eksmisji,
  3. najemca doręczył wynajmującemu oświadczenie z notarialnie poświadczonym podpisem właściciela „zastępczego lokalu”, w którym zobowiąże się do przyjęcia najemcy po zakończeniu umowy najmu.

Niestety najem okazjonalny spotyka się często z niechęcią najemców, którzy zobowiązani są ponosić koszty notarialne czynności prawnych oraz zmuszeni są do poszukiwania osób trzecich, które złożą stosowne deklaracje i zagwarantują im „lokal zastępczy”. Dlatego też właściciele nieruchomości planujący zawarcie umowy najmu okazjonalnego powinni zweryfikować wcześniej adres, który najemcy podają jako adres alternatywny. W praktyce bowiem zdarza się, że wskazane adresy są  fikcyjne. Dodatkowy problem prawny powstaje również w przypadku sprzedaży „lokalu zastępczego” przez osobę trzecią w trakcie trwania umowy najmu okazjonalnego.

Co istotne, zawarcie umowy najmu okazjonalnego należy zgłosić do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia najmu. Warto pamiętać o tym, że najemca może skutecznie domagać się od właściciela potwierdzenia zgłoszenia zawartej umowy fiskusowi.

Katarzyna Płowens

Tel. (+48) 604696245

www.kancelariaplowens.pl