Nieruchomość z dostępem do jeziora

29 czerwca, 2024 Katarzyna Płowens 0 Komentarze

Nabywając nieruchomość z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej jeziora, należy pamiętać o obowiązujących nas przepisach związanych z publicznym dostępem do wód śródlądowych. Kwestie z tym związane reguluje w Polsce ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  Przykładowo, zgodnie z art. 232 ust. 1 ww. ustawy zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny.

r.pr. Katarzyna Płowens

www.kancelariaplowens.pl

tel. + 48 604696245