Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości w praktyce

Umowa przedwstępna jest powszechnie stosowaną umową w obrocie nieruchomościami. Jak nazwa wskazuje – jest zawierana przed umową sprzedaży nieruchomości. Stanowi swoistą „obietnicę” przeniesienia prawa własności nieruchomości w przyszłości. Zawiera istotne elementy umowy przyrzeczonej, takie jak: data i miejsce zawarcia umowy, określenie kupującego i sprzedającego, opisanie przedmiotu sprzedaży, wskazanie ostatecznej daty zawarcia umowy sprzedaży, podpisy stron.

Umowa przedwstępna jest konieczna w wielu przypadkach, przykładowo: kiedy kupujący potrzebuje czasu na zgromadzenie środków na zakup nieruchomości, sprzedający kompletuje dokumenty niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, kupujący planuje zmienić przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wymaga od sprzedawcy geotechnicznego zbadania gruntu w kierunku możliwości realizacji zaplanowanej inwestycji.

Przed zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości warto zastanowić się nad jej formą. Należy podkreślić, że jedynie umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego  stanowi gwarancję przeniesienia własności nieruchomości. W przypadku rezygnacji jednej strony z transakcji sprzedaży, druga strona może „przymusić” ją do sprzedaży, uzyskując orzeczenie sądu, które zastępuje oświadczenie woli strony sprzeciwiającej się sprzedaży.

Umowa przedwstępna w istocie zabezpiecza interesy stron na wypadek nie dojścia finalnej transakcji do skutku, dlatego warto z niej korzystać.

Katarzyna Płowens

tel. (+48) 604-696-245

www.kancelariaplowens.pl