Dobrowolne poddanie się egzekucji w umowie sprzedaży nieruchomości

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w umowie sprzedaży nieruchomości stanowi dodatkowe zabezpieczenie spełnienia świadczenia w przyszłości i może dotyczyć zarówno właściciela nieruchomości, jak i kupującego.

W dobrowolnym poddaniu się egzekucji zawiera się obowiązek wykonania świadczenia oraz określa się termin, do którego można wystąpić do sądu o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności, a następnie dochodzić swojej należności u komornika.

Oświadczenie kupującego o poddaniu się egzekucji dotyczy najczęściej zobowiązania do zapłaty ceny nieruchomości w określonym terminie, natomiast po stronie właściciela jest to w przeważającej większości zobowiązanie do wydania nieruchomości w określonym terminie.

Na pytanie – czy warto w umowie sprzedaży zawrzeć zapisy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji –  należy odpowiedzieć twierdząco.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji umożliwia stronie podjęcie natychmiastowych działań prawnych w sytuacji, gdy druga strona nie spełni świadczenia (np. nie zapłaci umówionej ceny sprzedaży lub nie wyda nieruchomości). Zabezpieczenie to pozwala na bezzwłoczne wystąpienie do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu sprzedaży nieruchomości, bez przeprowadzania czasochłonnego procesu sądowego. Ponadto, druga strona sporu nie ma możliwości blokowania działań sądu i przedłużenia procesu. Sąd – badając zasadność nadania aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności – zgodnie z art. 7811 kodeksu postępowania cywilnego rozstrzyga sprawę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku strony. Termin ten w praktyce bywa dłuższy, niemniej czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o nadania klauzuli wykonalności jest nieporównywalnie krótszy od czasu trwania sprawy sądowej o zapłatę lub wydanie nieruchomości.