Gdzie szukać aktualnych informacji na temat oznaczenia nieruchomości?

20 sierpnia, 2023 Katarzyna Płowens 0 Komentarze

Księga wieczysta jest podstawowym źródłem wiedzy na temat oznaczenia i stanu prawnego nieruchomości. Zawarte są w niej informacje na temat obciążeń i praw związanych z nieruchomością a także położenia, przeznaczenia, wielkości i właściciela nieruchomości.

 

Księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że każdy ma prawo zapoznać się z ich treścią. Istnieje także domniemanie, że prawo wpisane w księdze wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Powyższe domniemanie nie dotyczy niestety oznaczenia nieruchomości i innych danych wpisanych w dziale I-O księgi wieczystej, takich jak: obszar, położenie czy przeznaczenie nieruchomości. Podstawę do oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej stanowią bowiem dane zawarte
w ewidencji gruntów i budynków. (art. 21 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne).

 

Warto zaznaczyć, że w przypadku niezgodności danych nieruchomości ujawnionych w księdze wieczystej z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków pierwszeństwo mają te drugie i to te dane należy uznać za aktualne.

Niestety – w przeciwieństwie do danych znajdujących się w księdze wieczystej – informacje zamieszczone w ewidencji gruntów i budynków nie są jawne. Oznacza to, że dostęp do nich mają jedynie właściciele, ich pełnomocnicy oraz podmioty, które wykażą swój interes prawny w dostępie do tych informacji.