Zmiany w podatku od spadków i darowizn

6 września, 2023 Katarzyna Płowens 0 Komentarze

Kwoty wolne od podatku

Z dniem 1 lipca 2023 roku obowiązują wyższe progi kwot wolnych od podatku od spadków
i darowizn.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1)         36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2)         27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3)         5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Powyższa zmiana oznacza, że przekazanie majątku do wskazanych w tym przepisie kwot nie wymaga – co do zasady – dodatkowych formalności i zgłoszenia do urzędu skarbowego. Warto jednak pamiętać, że powyższe ramy kwotowe dotyczą sumy darowizn i spadków przyjętych w okresie ostatnich 5 lat od tej samej osoby.

 

Grupy podatkowe

Wysokość kwot wolnych od podatku uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa nabywcy majątku
z jego zbywcą. Ustawodawca wskazuje wprost w art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków
i darowizn – 3 grupy podatkowe, do których zalicza się:

Grupa I – małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

Grupa II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

Grupa III – innych nabywców.

 

Zwolnienie podmiotowe – grupa zerowa

Należy podkreślić, że prawo przewiduje także wyjątek od zasady opodatkowania nabycia własności rzeczy i praw majątkowych, których wartość przekracza kwoty wskazane na wstępie artykuł. Po spełnieniu kilku koniecznych formalności z pełnego zwolnienia z podatku mogą skorzystać nabywcy majątku zaliczani do tzw. zerowej grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha).

 

Katarzyna Płowens