Nowe zasady doręczeń korespondencji sądowej

25 września, 2023 Katarzyna Płowens 0 Komentarze

Przypominamy, że od 1 lipca 2023 r. zmieniły się zasady doręczeń pism procesowych. W przypadku dwukrotnego awizowania przesyłki pocztowej w miejscu zamieszkania, doręczenia dokonuje komornik. Sąd może odstąpić od tej zasady i uznać awizowaną korespondencję za doręczoną, jeżeli pomimo nieodebrania przez adresata korespondencji aktualność wskazanego w pozwie adresu pozwanego nie budzi wątpliwości. Zmiana prawa w tym zakresie ma zapobiegać nieuczciwemu działaniu pozwanych i celowemu unikaniu odbioru pism sądowych.