Numer księgi wieczystej nieruchomości

29 września, 2023 Katarzyna Płowens 0 Komentarze

Wielokrotnie zgłaszają się do mnie Klienci z pytaniem o stan prawny nieruchomości, podając nieaktualny numer jej księgi wieczystej – najczęściej z ostatniego aktu notarialnego,  który znajduje się w ich posiadaniu.

Nieaktualność numeru księgi wieczystej wynika z przeprowadzonego w Polsce procesu migracji ksiąg wieczystych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

W praktyce migracja polegała na przeniesieniu treści księgi wieczystej ze struktury papierowej
do wersji elektronicznej.

Wspomniana migracja treści ksiąg wieczystych do systemu informatycznego spowodowała zmianę numerów ksiąg wieczystych. 

Warto jednak podkreślić, że znając wydział sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta interesującej nas nieruchomości oraz poprzedni numer księgi wieczystej, można z powodzeniem ustalić aktualny numer księgi wieczystej nieruchomości. Co więcej, wpisanie aktualnego numeru księgi wieczystej do internetowej wyszukiwarki ksiąg wieczystych pozwoli
na zapoznanie się z aktualną na danych dzień treścią księgi wieczystej nieruchomości.

Katarzyna Płowens

Tel. (+48) 604696245

www.kancelariaplowens.pl