Choroba psychiczna a ubezwłasnowolnienie

10 października, 2023 Katarzyna Płowens 0 Komentarze

W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Jedna na osiem osób na całym świecie doświadcza pogorszenia stanu psychicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 kodeksu cywilnego osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. W polskim prawie choroba psychiczna sama przez się nie stanowi wystarczającej przesłanki ubezwłasnowolnienia. Choroba psychiczna może uzasadniać ubezwłasnowolnienie tylko wówczas, gdy towarzyszy jej niemożność kierowania swoim postępowaniem. Warto wiedzieć, że nie każda choroba psychiczna pociąga za sobą taki skutek.

 

Katarzyna Płowens

Tel. (+48) 604696245

www.kancelariaplowens.pl