Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

23 października, 2023 Katarzyna Płowens 0 Komentarze

Zakaz zawierania umów o spadek

Zasadą wyrażoną w polskim prawie jest zakaz zawierania umów o spadek. Artykuł 1047 kodeksu cywilnego stanowi, iż  umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna.

Wyjątek od reguły

Wyjątkiem od powyższej reguły jest umowa o zrzeczenie się dziedziczenia. Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Co istotne, umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Skutki zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia

Zawarcie takiego kontraktu wywołuje poważne skutki prawne w obszarze dziedziczenia. Mianowicie, zrzekający się oraz jego zstępni (dzieci), których obejmuje umowa zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku. Warto zaznaczyć, że omawiana umowa może zawierać odmienne postanowienia dotyczące dziedziczenia dzieci zrzekającego się i uwzględniać ich udział w spadku. W braku postanowień umownych zarówno zrzekający się, jak i jego potomstwo zostają wyłączeni z kręgu spadkobierców. Na skutek zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia nie przysługuje im także prawo do zachowku po zmarłym krewnym.

Katarzyna Płowens

Tel. (+48) 604696245

www.kancelariaplowens.pl