Bezumowne korzystanie z nieruchomości

29 listopada, 2023 Katarzyna Płowens 0 Komentarze

Bywa, że osoby trzecie korzystają z nieruchomości właściciela bez tytułu prawnego. Najczęściej dotyczy to sytuacji, kiedy właściciel – wobec braku zapłaty czynszu przez najemcę – wypowiedział skutecznie umowę najmu lokalu, ale nieruchomość nie została mu wydana a najemca nadal ją zamieszkuje.

 

Właściciel ma wtedy dwie niezależne drogi postępowania. Po pierwsze, jest uprawniony do złożenia pozwu do sądu o eksmisję wszystkich osób przebywających w jego nieruchomości. Po drugie, może złożyć pozew do sądu o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (maksymalnie za 6 lat wstecz).

 

Nie należy zwlekać z podjęciem odpowiednich kroków prawnych w celu odzyskania nieruchomości. ponieważ żądanie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przedawnia się – zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu cywilnego – z upływem 6 lat. Warto pamiętać także o tym, że wieloletnie korzystanie z cudzej nieruchomości może doprowadzić do jej skutecznego zasiedzenia i ostatecznie do zmiany właściciela nieruchomości.

 

 

Katarzyna Płowens

Tel. (+48) 604 696 245

www.kancelariaplowens.pl