Służebność przesyłu

11 grudnia, 2023 Katarzyna Płowens 0 Komentarze

Służebność przesyłu funkcjonuje w polskim prawie od 2008 r. i jest ograniczonym prawem rzeczowym, które reguluje kwestię korzystania z urządzeń służących przedsiębiorcom
do przesyłu – w szczególności – energii, gazu, wody.

Właściciel nieruchomości, na której znajdują się takie urządzenia może żądać zawarcia umowy z właścicielem urządzeń przesyłowych, w której ustala się zasady użytkowania urządzeń, czas trwania służebności a przede wszystkim określa się wynagrodzenie dla właściciela gruntu
za takie korzystanie.

Jeżeli stronom nie uda się porozumieć i zakończyć sprawy polubownie, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem dla właściciela nieruchomości.

Nie należy zwlekać z podjęciem działań prawnych zmierzających do ustalenia zasad korzystania z nieruchomości, ponieważ przedsiębiorca przesyłowy – po spełnieniu kilku ustawowych warunków – ma możliwość nabycia gruntu z urządzeniami przesyłowymi
na własność na podstawie instytucji zasiedzenia.

 

r. pr. Katarzyna Płowens

www.kancelariaplowens.pl

tel. + 48 604696245