Odwołanie pracownika z urlopu

1 stycznia, 2024 Katarzyna Płowens 0 Komentarze

Przed nami okres ferii i wypoczynku. Warto pamiętać o tym, że …

Każdy pracownik ma zagwarantowane przez przepisy Konstytucji i Kodeksu pracy prawo do wypoczynku.

Pracownikowi przysługują określone w ustawie dni wolne od pracy i corocznych płatnych urlopów wypoczynkowych. (art. 66 ust. 2 Konstytucji).

Zgodnie z art. 152 § 1 kodeksu pracy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego i to niezależnie od zajmowanego stanowiska, stażu pracy, rodzaju umowy o pracę czy wymiaru czasu pracy.

W wyjątkowych sytuacjach pracodawca może odwołać pracownika z urlopu.

 Z treści art. 167 kodeksu pracy wynika, że pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Powyższe oznacza, że pracodawca zobowiązany jest na czas urlopu pracownika wyznaczyć jego zastępcę a odwołanie z urlopu musi dotyczyć okoliczności wyjątkowych, na przykład strajk załogi, atak hakerski na system informatyczny firmy. Praktyka pokazuje, że w gorszej sytuacji znajduje się pracownik wysoko wykwalifikowany, posiadający specjalistyczną lub wieloletnią wiedzę, którego trudno zastąpić w wyjątkowych sytuacjach w pracy. On najczęściej może spodziewać się przerwania wypoczynku przez pracodawcę.

Należy podkreślić, że pracownik, którego odwołał pracodawca z urlopu zobowiązany jest niezwłoczne przerwać urlop i wrócić do pracy. Sprzeciw pracownika może wiązać się z przykrymi dla niego konsekwencjami, włącznie z rozwiązaniem umowy w trybie dyscyplinarnym przez pracodawcę.

Odwołanie pracownika wiąże się jednak z koniecznością pokrycia kosztów jego powrotu do pracy. Z reguły są to koszty podróży: biletów lotniczych, komunikacyjnych, paliwa a także koszt niewykorzystanych dni wakacji w opłaconym wcześniej hotelu.

Niejednokrotnie Klienci pytają mnie, czy dodatkowo można żądać zwrotu kosztów powrotu do domu pozostałych członków rodziny lub partnerów w sytuacji odwołania pracownika z urlopu. Jest to możliwe w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. 

W przypadku wątpliwości co do zasadności odwołania pracownika z urlopu, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

Katarzyna Płowens 

tel. 604 696 245 

www.kancelariaplowens.pl