Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

9 stycznia, 2024 Katarzyna Płowens 0 Komentarze

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, w szczególności prawa własności nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne (budowa drogi, szkoły, etc.) nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

Co istotne dla byłych właścicieli nieruchomości – po spełnieniu kilku ustawowych warunków – można ubiegać się o zwrot nieruchomości wywłaszczonej, jeśli dawna nieruchomość nie została wykorzystana na cel, który podano w decyzji administracyjnej.

Jednakże w przypadku wykorzystania nieruchomości na cele publiczne lub dalszej jej sprzedaży, były właściciel jest uprawniony do żądania odszkodowania za wywłaszczenie jego nieruchomości. Wysokość odszkodowania powinna stanowić co najmniej wartość rynkowa wywłaszczonej nieruchomości.

Katarzyna Płowens

radca prawny

tel. +48 604696245 

www.kancelariaplowens.pl