Audyt nieruchomości przed jej zakupem

Decyzji o zakupie nieruchomości nie należy podejmować pochopnie. Przed nabyciem nieruchomości zalecam moim Klientom przeprowadzenie analizy stanu faktycznego i prawnego nieruchomości. Analiza ta przeprowadzana jest w kilku obszarach:

  • Podstawowym źródłem wiedzy o nieruchomości jest jej księga wieczysta. W niej znajdziemy informacje o właścicielach nieruchomości, jej położeniu, powierzchni, ograniczonych prawach rzeczowych i ewentualnych obciążeniach hipoteką.
  • Wypis z ewidencji gruntów i budynków jest dokumentem obrazującym aktualną i wiążącą powierzchnię nieruchomości, która często różni się od tej wskazanej w księdze wieczystej.
  • Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dowiemy się jakie jest przeznaczenie zagospodarowania interesującej nas nieruchomości. Ten akt administracyjny wskazuje, czy na nieruchomości możemy m. in. wybudować dom a jeśli tak to jakiej wielkości, prowadzić działalność produkcyjną, użytkować ziemię rolniczo.
  • W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego radzę moim Klientom uzyskać przez zakupem nieruchomości decyzję administracyjną o warunkach zabudowy, w której znajdziemy wytyczne do zabudowy nieruchomości. Decyzja ta będzie wiążąca dla organów administracyjnych.
  • Z mapy zasadniczej nieruchomości wywnioskujemy m. in., czy interesująca nas działka posiada przyłącza i media takie jak: prąd, gaz, kanalizacja, woda.

Przy dokonywaniu oceny prawnej powyższych dokumentów warto skorzystać z pomocy prawnika, który dodatkowo sprawdzi, czy nieruchomość jest położona na obszarze chronionym lub leśnym, jest objęta prawem pierwokupu, posiada dostęp do drogi publicznej, etc.

Katarzyna Płowens 

radca prawny 

+ 48 604696245