Odpowiedzialność za wady sprzedanej nieruchomości

Często zdarza się, że nabyte mieszkanie jest wadliwe (posiada wady fizyczne: wadliwą instalację elektryczną, pęknięcia ścian czy sufitów spowodowane wyciekiem wody, nieszczelną stolarkę okienną, etc.) Powszechnie uznaje się, że odpowiedzialność za wady sprzedanej nieruchomości dotyczy rynku pierwotnego i deweloperów. Nie każdy kupujący wie, że zasada ta dotyczy także rynku wtórnego, nieruchomości już używanych. Odpowiedzialność za wady rzeczy (zwana rękojmią) spoczywa także na osobach fizycznych, które sprzedały nieruchomość kolejnej osobie. W pewnych jednak przypadkach (zawartych w kodeksie cywilnym lub umowie) rękojmia za wady nieruchomości może podlegać ograniczeniu lub nawet wyłączeniu.

 

r. pr. Katarzyna Płowens

www.kancelariaplowens.pl

tel. + 48 604696245